De klaproos: Geeft vertrouwen in het eigen gevoel en laat je luisteren naar je hart

Uit de grond van je hart groeit altijd iets moois

De wil om dit werk te doen, komt voort uit een bepaalde wens die ik heb. Een wens die is terug te voeren naar de beleving van (de omstandigheden rondom) mijn zwangerschappen, bevallingen en de eerste periode hierna. Het moederschap heeft me veel gebracht en geleerd. Over mezelf, maar ook over hoe in het algemeen de kijk is op zwanger en/of ouder zijn. Het resulteerde in een intrinsieke motivatie om mij met mijn coaching en begeleiding tot een andere doelgroep te gaan richten. Een doelgroep die deze steun hard nodig heeft. Omdat zij in het proces dat zij meemaken, op hun kwetsbaarst zijn.

Die kwetsbaarheid dient serieus genomen te worden. Helaas doet niet iedereen dat. Ik herinner me nog een opmerking die aan mij gericht werd toen ik tijdens mijn eerste zwangerschap bij de directeur aankaartte dat ik de werkdruk te hoog vond worden nadat een collega was uitgevallen: “Kom op. Je bent zwanger, maar toch niet ziek!” (…) Was ik me toen maar bewuster geweest van de impact van de stress die ik destijds heb ervaren op (het welzijn van) de baby… Ik had dan wellicht andere keuzes gemaakt. Met andere gevolgen. En een andere beleving.

Terug naar mijn wens. Deze is tweeledig:

Meer op de kaart

Enerzijds dat de perinatale psychische gezondheid meer op de kaart komt te staan! De mogelijkheden om steun te zoeken bij mentale moeilijkheden in het peripartum, zijn op dit moment nog vrij beperkt en summier. Ik wens (aanstaande) mama’s en de partners voor wie dit nodig is, daarnaast toe dat er geen drempel meer is om hulp te gaan zoeken. Het onderwerp bevindt zich nog teveel in de taboesfeer. Terwijl (vroegtijdige) begeleiding kan bijdragen aan het (vlot) verbeteren van hun welbevinden en daarmee ook dat van hun kind(je)/baby. Ook vanuit preventief oogpunt is dit van belang. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Erkenning van het belang en de impact hiervan op henzelf en op hun kind(je), zal daar enkel aan bijdragen. Hetzelfde wens ik voor vrouwen met een (nog niet vervulde) kinderwens en/of vrouwen die te maken hebben (gehad) met een verlies; ook veel van hen zouden baat hebben bij (enige vorm van) begeleiding hierbij. Omdat elk kind ertoe doet. Ook het kind dat zo gewenst is en/of gemist wordt. Als hier meer over bekend zou zijn, zou dit de drempel om hulp te zoeken ook weer kunnen verlagen.

Meer bewustwording

Anderzijds wens ik dat er meer bewustwording komt m.b.t. de impact van de conceptie, zwangerschap en geboorte op gedrag. Dat men zich gaat afvragen waarom bepaald gedrag zich steeds weer laat zien en welke behoeftes er onder dat gedrag kunnen zitten in plaats van zich te focussen op hoe hier verandering in te krijgen. Ik had destijds graag (meer) kennis gehad hiervan! Dat had ons (zoontje) veel leed en ongemak kunnen besparen…

Waarom deze wens

Opdat (aanstaande) mama’s van nu niet hetzelfde hoeven door te maken als ik destijds. Ik bied ze graag een reikende hand aan. Ik ben er voor ze. Met een baby wordt er namelijk ook een moeder geboren. Niet elke vrouw ervaart dit als een natuurlijk proces en dit kan bepaalde gevoelens met zich meebrengen. Ik herken dit uit mijn eigen proces en denk dat ik deze vrouwen (en/of hun partners) mede daarom zo goed begrijpen en helpen kan. Ik heb van mijn ervaringen en het omzetten daarvan mijn expertise gemaakt. Ik help andere mama’s te luisteren naar wat zij(zelf) nodig hebben. En wat hun kindje nodig heeft. Dit is de basis van alles!

Effect op de baby

Als het goed gaat met de (aanstaande) mama, heeft dat ook (een gunstig) effect op haar baby. Andersom geldt dit helaas net zo. Een baby (in de buik) ervaart alles wat zijn/haar mama ervaart. Haar vrolijkheid, blijdschap en gevoelens van geluk, maar ook haar onzekerheden, angsten en verdriet. De impact – en daarmee invloed – hiervan op de baby mag nog veel meer bekendheid krijgen. Zodat de kinderen die nu verwekt en geboren worden, een zo optimaal mogelijke start krijgen (zowel in de buik als daarbuiten)!

Vangnet voor (aanstaande) mama’s

Ik hoop in de eerstelijnszorg met steeds meer verloskundigen, huisartsen en gynaecologen mijn kennis hierover te mogen delen. En met hen een netwerk en daarmee vangnet voor deze vrouwen en hun kinderen en partners te kunnen creëren. Met veel toewijding draag ik graag mijn steentje bij door het aanbod dat ik kan doen aan deze vrouwen (en hun partners)!

Vanuit liefde ontstaan en geboren

En zo vond ik mijn hernieuwde missie. Vanuit liefde ontstaan en geboren. Met ruimte voor gevoel! Mijn missie is dat (aanstaande) mama’s weer (meer) kunnen genieten van hun zwangerschap/bevalling/kindje zonder last te hebben van belemmerende overtuigingen en/of negatieve gevoelens of ervaringen die hen hiervan weerhouden.

Belangrijk nevendoel

Het creëren van een zo optimaal mogelijke start van de baby. Omdat deze zo bepalend is voor hoe hij/zij als kind en later ook als volwassene in het leven zal staan!

 

RvG | Copyright 2020

Benieuwd naar wat ik voor jou, je partner of je kind(je) betekenen kan? Onder ‘Aanbod’ is hier meer over te lezen!
Mocht je me willen spreken, neem dan gerust contact met me op en ik maak op korte termijn tijd voor een vrijblijvend, verkennend en vertrouwelijk gesprek. Ik bied je een luisterend oor en samen bekijken we waar ik je evt. bij helpen kan. En aan welke ondersteuning jij behoefte hebt. Je staat er niet alleen voor!