AANBOD

Coaching & counseling

Deze begeleiding kan op elk gewenst moment worden opgestart. De duur hiervan zal in overleg worden bepaald. W.b. de IEMT-coaching zijn er wel enkele contra-indicaties.* Voorafgaand aan de behandeling zal worden nagegaan of je hier geschikt voor bent. Zo mag IEMT bijv. niet gebruikt worden bij oogziektes en neurologische stoornissen.

*Afhankelijk van de geschiktheid voor deze behandeling zal IEMT wel/niet deel (kunnen) uitmaken van het behandelplan.

Coaching

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT helpt om de herinneringen en gevoelens waar je n.a.v. bepaalde ervaringen last van kunt hebben, te neutraliseren (zoals ook RET kan helpen om hier anders tegenaan te kijken).
Door het positief veranderen van de overtuigingen m.b.t. de eigen identiteit en het zelfbeeld, kan IEMT tevens bijdragen aan een andere kijk op een (nog niet gerealiseerde) zwangerschap, (aanstaande) bevalling, (toekomstige) invulling van het ouderschap en op het leven in het algemeen. Dit kan resulteren in meer ontspanning en vertrouwen in het zwanger zijn/worden, de bevalling en de periode hierna. Minder stress en/of gepieker.
Geen angst meer hebben voor bijv. de bevalling. Geen hinder meer ondervinden van oude, belemmerende overtuigingen of eerder opgedane ervaringen bij een IVF-poging of zwangerschap(swens). Het vertrouwen terugkrijgen in jezelf en in je lichaam. Meer

 

Ruimte voor Gevoel

Perinatale Counseling

Deze vorm van counseling biedt naast psychische ondersteuning – waarbij wordt ingegaan op wat er tot de normale psychische veranderingen behoort als je zwanger bent (geweest) en wat niet en hoe hiermee om te gaan – ook hulp bij het screenen van depressie, angst en andere mogelijke psychische (gezondheids)klachten in het peripartum.
Dit schept duidelijkheid voor alle betrokkenen (jij en je partner, je verloskundige, huisarts en/of gynaecoloog).
Ook in hoeverre ik jou en/of je partner kan blijven begeleiden of dat er naar gespecialiseerde hulp dient te worden doorverwezen. Uiteraard gebeurt dit altijd in goed overleg.

Counseling voor perinataal psychisch welzijn

Er zijn in Nederland nog maar enkele door Kaatje Van Hemelrijk opgeleide Perinatale Counselors. Ik maak hier sinds 2019 deel uit. Naast Kaatje zijn ook noemenswaardige vakmensen als Dr. Binu Singh en Dr. An-Sofie Van Parys docent en kwam o.a. Brenda Froyen (schrijfster van Kortsluiting in mijn hoofd) als ervaringsdeskundige spreken.
Omdat deze vorm van counseling hier nog relatief onbekend is, verwijs ik voor meer informatie graag naar de site van Centrum ‘Draag-Kracht’.
Het is voor deze ondersteuning mogelijk om een gratis intakegesprek van een half uur in te plannen!
Je kunt mij dan je situatie en eventuele vragen voorleggen en het stelt jou in de gelegenheid om nader kennis te maken met mij.
Voor de eventuele verdere begeleiding is het in mijn optiek van belang dat je een goed gevoel hebt bij mij(n manier van werken).
Heb je vragen over deze vorm van begeleiding? Wil je nader kennismaken?