Geboorte In Kaart

Hoe ben jij geworteld en gevoed in de zwangerschap?

Was je welkom?

Hoe was het voor jou om geboren te worden?

Was het een makkelijke weg?

Of eentje met obstakels?

En hoe was het voor jou om zichtbaar te worden?

De kaarten die je naar jouw blauwdruk leiden

Met ruimte voor gevoel

Geboorte In Kaart (GIK) & Behoefte In Kaart (BIK)

Ben jij iemand die alles ‘even snel’ doet of heb je juist een lange aanloop nodig?
Houd jij van drukte en roering om je heen of raak je daardoor (algauw) overprikkeld?
Ga jij met gemak overal in mee of heb je moeite met (plotselinge) overgangen?
Houd jij ervan om in the picture te staan of heb je moeite met zichtbaar zijn?
Laat jij gemakkelijk los of heb je moeite om afscheid te nemen?
Laat jij je graag verrassen of houd je daar helemaal niet van?
Kan jij gemakkelijk ergens mee beginnen of heb je daar moeite mee?
Ben jij goed in het afronden van iets of ben je geneigd voortijdig af te haken?
Of heb je een kind waarvoor dit opgaat?
Zomaar wat voorbeelden van gedragingen die zijn terug te voeren naar jouw start (of die van je kind). Want:

Alle ervaringen die je tijdens de zwangerschap en je geboorte hebt opgedaan, hebben een imprint achtergelaten.

Het is dan ook heel waardevol om je eigen geboorteverhaal te kennen. Je zal hierdoor meer over jezelf te weten komen en beter gaan begrijpen waarom je iets (op een bepaalde wijze) doet. Gedrag is altijd logisch!

How we begin, is who we become (In Utero)

Hoe je gestart bent, is bepalend voor hoe je als kind/volwassene in het leven staat en hoe je (kind) omgaat met situaties op school/ het werk, thuis, binnen je relatie, familie, vriendschappen, etc. Jouw gedragingen komen voort uit de geboorte en de periode die daaraan vooraf is gegaan.
Dat wat je hebt meegemaakt toen je in de buik van je moeder zat, heeft zijn uitwerking op hoe veilig je je tijdens en na de geboorte hebt gevoeld, hoe het vertrouwen in jezelf en de mensen om je heen is (geweest) en welke waarde je aan jezelf toekent. Maar ook dat wat je na je geboorte (hebt) mee(ge)maakt, heeft hier invloed op.
De manier waarop jij bijv. gehecht bent, werd al bij de preconceptie vormgegeven: Keken jouw ouders naar je uit? Of was er (nog) geen sprake van een kinderwens? En hoe werd er op jouw aanwezigheid gereageerd toen je ontdekt werd? Volop blijdschap bij de positieve zwangerschapstest of verbazing, ongeloof, schrik en/of verdriet?
Als we over de start spreken, kijken we dus verder terug dan je feitelijke geboorte. Want jij was daarvoor ook al aanwezig in je moeders buik en jij hebt al die tijd gevoeld wat zij voelde. De manier waarop jij door je moeder werd gedragen, bepaalt de manier waarop jij naar jezelf kijkt, naar je moeder, relaties en de wereld… Het heeft jou een blauwdruk voor het leven meegegeven. Eentje waar jij sindsdien naar gehandeld hebt, zonder je hier bewust van te hoeven zijn (geweest).

Inzichten

Door het geboorteverhaal in kaart te brengen, wordt duidelijk waarom je (kind) doet wat je (kind) doet. Het maakt inzichtelijk waarom je (kind) steeds weer bepaald gedrag laat zien. En ook welke behoeftes hieraan ten grondslag liggen. Hierdoor wordt gedrag begrepen en de behoeftes gezien en gehoord. Pas daarna is verandering mogelijk!

Wat vertelt jouw gedrag? Welke behoeftes liggen hieraan ten grondslag?

Met Geboorte In Kaart heb ik een prachtige tool tot mijn beschikking om het lichaam te laten spreken. Aan de hand van vragen, foto’s en de reacties van het lichaam hierop, wordt een geboorteverhaal in kaart gebracht.

Met ruimte voor gevoel

Ont-dek jouw geboorteverhaal

Voor het in kaart brengen van jouw geboorteverhaal (of dat van je kind), maak ik gebruik van een speciaal hiervoor door de dames van Geboorte In Kaart ontworpen set kaarten met daarop beeldend materiaal dat je cellulair geheugen aanspreken zal.
Je lichaam weet nog precies welke ervaringen je vanaf het moment van conceptie tot na je geboorte hebt opgedaan. Ons lichaam zal het zich herinneren, doordat alle ervaringen in onze cellen liggen opgeslagen. Dit maakt het mogelijk om een geboorteverhaal in kaart te brengen, ook als jou hier weinig over bekend is en/of je het niet kan nagaan bij je (biologische) ouders.

Met Geboorte In Kaart begin je bij de start!

En ont-dek je wat jouw geboorteverhaal (of dat van je kind) je vertellen wil!

“Wat een inzichten! Ik heb er eerder nooit bij stilgestaan dat gebeurtenissen ten tijde van de zwangerschap zo van invloed konden zijn op hoe mijn zoontje nu met stress omgaat.”

Behoefte In Kaart (BIK)

BIK is een uitbreiding op Geboorte In Kaart die je helpt bij het krijgen van nadere inzichten en je in staat stelt om vanuit deze inzichten bepaalde belemmerende overtuigingen en patronen te doorbreken.

Er wordt gewerkt met een kaartenset die (nog) dieper ingaat op de geboortefases en -patronen en zo de behoefte achter gedrag in kaart brengt. Onder ieder geboortepatroon liggen behoeftes verscholen. Wanneer jij deze weet te vervullen, kom je tot de kern en zal jouw gedrag (of dat van je kind) veranderen.

We stippelen daar tijdens deze sessie samen een route voor uit.

 

Pas als je tot de kern komt,

kan er geheeld gaan worden.

 

Aanvulling op het aanbod

 

De uitkomsten van een GIK/BIK sessie zullen altijd in de vorm van een (kort) verslag per mail aan je worden teruggekoppeld. Je kan er echter voor kiezen om deze dienst uit te breiden door een pakket af te nemen. Voor het ont-dekken van jouw geboorteverhaal (of dat van je kind) zijn in totaal vijf varianten beschikbaar. Meer

Workshops 

Naast persoonlijke consulten, bied ik tevens workshops aan waarin ik uitleg geef over geboortepatronen en de invloed die deze patronen kunnen hebben op het gedrag van vandaag. Ook al gaan we niet zo de diepte in als in een een-op-een contactmoment, ik acht de kans groot dat je ook nu al inzichten krijgt m.b.t. je eigen gedragingen (of die van je kind).
Het lijkt dan vaak ineens zo logisch, dat je je afvraagt waarom je je dat niet eerder bedacht had! Ik garandeer je dat je na het volgen van deze workshop hoe dan ook anders naar gedrag zal kijken.

Be with your story. When you are willing to feel it, you can heal it.

Ik ben er voor je om je hierin te begeleiden. Met ruimte voor gevoel!

Wil jij ook weten waarom je (kind) steeds weer bepaald gedrag laat zien? En welke behoeftes hieraan ten grondslag liggen?

Wil jij het geboorteverhaal van jou(w kind) ont-dekken?