Iemt

Kan goede resultaten bieden bij:

9

Angst

9

Depressie

9

Stress

9

Trauma en verlies

9

Posttraumatische stress (PTSS)

9

Parentale burn-out

9

Belemmerende overtuigingen m.b.t. de identiteit en het zelfbeeld

Creating change in the blink of an eye

Met ruimte voor gevoel

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) 

IEMT is een methodiek die door Andrew Austin is ontwikkeld rondom zgn. ‘patterns of chronicity’ (patronen die maken dat een probleem blijft bestaan). Het kan worden ingezet om ongewenste emoties effectief aan te pakken.
Wanneer er sprake is van ongewenste emoties die steeds terugkeren, dan zijn deze vaak het gevolg van dingen die je eerder in je leven hebt meegemaakt. Je hebt toen geleerd om je op een bepaalde manier te voelen en in een soortgelijke situatie voel je je weer zo.
Als bepaalde ervaringen (zoals een miskraam, een bevalling die medisch werd, een kindje dat zich veel eerder aankondigde dan verwacht) en emoties (bijv. teleurstelling, verdriet, schuld en schaamte over iets dat je wel/niet gedaan hebt of iets dat (je) niet gelukt is) niet goed verwerkt worden, blijf je er als het ware in vastzitten. IEMT kan dit patroon doorbreken!

IEMT is een methodiek die vaak snel en gemakkelijk tot goede resultaten leidt. Zonder dat je de inhoud van de ervaring uitgebreid hoeft te herbeleven, wat heel fijn is in geval van posttraumatische stress of een traumatische ervaring die je nog niet verwerkt hebt. Hier woorden aan geven is niet nodig.

Door de ‘patterns of chronicity’ uit te dagen en de ogen in verschillende richtingen te laten bewegen, wordt je brein gedwongen om breder naar een ervaring te kijken. De herinnering hieraan wordt vager, verliest haar lading en wordt anders (neutraal) opgeslagen. Herinneringen en ervaringen die hiermee te maken hebben, worden eveneens meegenomen in de verandering. Hierdoor worden automatische patronen doorbroken.

Dat wat in het verleden hoort, blijft daar. Je hebt ‘geleerd’ om je nu anders te voelen.

Er wordt aanvullend gewerkt met fysiologische oefeningen. Het is namelijk zo dat je houding eveneens effect heeft op hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. De oefeningen zorgen voor meer bewustwording hiervan en maken inzichtelijk dat je een keuze hebt. Je krijgt zo meer grip op je staat van zijn.

“Na de sessie waarin mijn prille derde zwangerschap aan bod kwam, voelde het verdriet omtrent het verlies als minder rauw. Het is er nog wel, maar minder.”

Naast het werken op emoties, kan er ook gewerkt worden aan het veranderen van belemmerende overtuigingen m.b.t. de identiteit en het zelfbeeld. Een voorbeeld hiervan is iemand die zegt: “Ik ben niet goed genoeg.” Een overtuiging die haar in de weg staat in haar (nieuwe) rol als moeder. IEMT kan haar helpen om deze positief te veranderen.

Aandachtspunten:

–     IEMT werkt niet voor iedereen en ook niet voor alles.

–     Wanneer er medicatie wordt gebruikt, heeft dat effect op de behandeling.

Voorafgaand aan de eerste sessie zal gekeken worden of je geschikt bent om met IEMT behandeld te worden.

Voor een voorbeeld van een IEMT sessie verwijs ik graag naar deze demo van Andrew Austin, de ontwikkelaar van deze methode.

Heb je interesse hierin of wil je nagaan of je hiervoor geschikt bent?